ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедри урології та нейрохірургії медичного факультету №3

Кафедра урології та нейрохірургії  медичного факультету №3 БДМУ була створена 1 вересня 2016 року. На посаду завідувача кафедри за конкурсом обрано д.мед.н., проф. Федорука О.С. Новостворений підрозділ реорганізовано з кафедри хірургії та урології та кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії БДМУ.

На курсі урології кафедри хірургії та урології Буковинського державного медичного університету (БДМУ) працювали: д.мед.н., проф. Федорук О. С. (завідувач курсу), д.мед.н., проф. Зайцев В.І., к.мед.н., доц. Ілюк І.І., к.мед.н. Владиченко К.А., к.мед.н. Візнюк В.В., к.мед.н. Степан В.Т., к.мед.н. Степанченко М.С. Клінічними базами курсу урології були і залишаються урологічні відділення лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та обласної клінічної лікарні (ОКЛ) м.Чернівці. На курсі нейрохірургії кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії працюували к.мед.н., доц. Шутка В.Я., к.мед.н. Карлійчук О.Г. Клінічною базою курсу нейрохірургії було і залишається нейрохірургічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) м.Чернівці.

Окрім того, на базі урологічного відділення ЛШМД та курсу урології БДМУ у 2011 р. створено обласний Центр ендоурології та літотрипсії. Організаційно-методичне керівництво Центру здійснює по даний час тоді завідувач курсу урології, професор кафедри хірургії та урології, тепер – завідувач кафедри урології та нейрохірургії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», доктор медичних наук, професор Федорук Олександр Степанович.

З часу відкриття курсу урології, останній незмінно становив науковий та науково-практичний осередок підготовки лікарів-урологів, забезпечував практичну участь у формуванні урологічної служби області. Працівники курсу приділяють велику увагу післядипломній освіті лікарів (навчання лікарів-інтернів, проведення тематичних курсів, передатестаційних курсів підвищення кваліфікації).

Після створення курсу урології при кафедрі факультетської хірургії, до 1997р. його очолював доцент  Красовський  Олександр  Павлович, який пройшов довгий шлях Вітчизняної війни в польовому хірургічному госпіталі, куди був призваний після закінчення 4-го курсу медичного інституту. Після війни закінчив Чернівецький медичний інститут і був направлений хірургом у Сокирянську ЦРЛ. У подальшому – захист кандидатської дисертації, педагогічна робота на кафедрі і освоєння лікування урологічних захворювань. З відкриттям урологічного відділення – очолив курс урології. Доцент Красовський О.П. приділяв велику увагу підготовці студентів, науковим розробкам із вивчення сечокам’яної хвороби, ізотоп-ним методам дослідження в урології, пластичним втручанням на верхніх сечових шляхах, питанням онкологічних операційних втручань при урологічних захворюваннях. Приніс вклад у рентгенодіагностику травматичних ушкоджень сечового міхура, застосував методику рентген-дослідження для діагностики неповних ушкоджень міхура та низку інших інновацій.

На курсі урології працював асистентом не менш досвідчений лікар-уролог Мураткін Дмитро Семенович – учень всесвітньовідомого уролога Фрумкіна А.П. Дмитро Семенович приділяв велику увагу діагностиці та лікуванню туберкульозного ураження нирок та сечостатевих органів, запровадив низку операційних втручань при цій патології. Другим напрямком у його науковій і практичній діяльності було освоєння та проведення реконструктивних операційних втручань при стриктурах уретри. Опублікував монографію за методами діагностики та лікування первинних злоякісних пухлин сечовода.

З 1996 по 1997 рр. курс урології очолив завідувач урологічного відділення ОКЛ Левицький Анатолій Іванович. До 2013 р. обіймав посаду головного позаштатного уролога Головного управління охорони здоров’я, заслужений лікар України, кавалер ордена “Знак Пошани”, лікар-уролог вищої кваліфікаційної категорії. Анатолій Іванович запровадив нові методики операційного втручання на верхніх відділах сечових шляхів, онкоурологічні втручання вищої категорії складності. Вперше на Буковині він почав виконувати цистектомії при поширених злоякісних новоутвореннях сечового міхура – із задовільним клінічним ефектом. Запровадив і широко використовував одноразову планову та екстрену аденомектомію при доброякісній гіперплазії передміхурової залози та інші складні і сучасні операційні втручання. Запровадив у робо-ту відділення органозберігаючі операції при пух-линах нирки, втручання при ураженні обох нирок, ушивання міхурово-піхвових нориць та інші сучасні методики хірургічного лікування урологічних хворих. Підвищував свою кваліфікацію в провідних інститутах України з урологічних спеціальностей, онкології і ці знання з успіхом запроваджував у практичній діяльності відділення.

У 1997 р. завідувачем курсу призначений професор Томусяк Тадеуш Леонтійович. У 2001 р. курс урології очолив професор Зайцев Валерій Іванович. У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему “Функціональні показники уродинаміки за хронічної сечової інфекції”.

У 2007 р. курс урології БДМУ очолив професор Федорук Олександр Степанович, який нині обіймає посаду завідувача новоствореної кафедри урології та нейрохірургії. У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему “Патогенетичне обґрунтування удосконалення шляхів попередження, діагностики та лікування синдрому гострої ниркової недостатності у хворих урологічного профілю”. З 2012 по 2016 р. професор Федорук О.С. поєднував роботу і на посаді заступника головного лікаря ОКУ ЛШМД з медичної частини. З 2013 р. став головним позаштатним спеціалістом Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації зі спеціальності “урологія”. У червні 2016 року присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України» Указом Президента України №257/2016 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня медичного працівника».

Після створення кафедри урології та нейрохірургії колектив кафедри продовжує активну і плідну діяльність, спрямовану на удосконалення та оптимізацію навчального процесу, підготовку молодих фахівців, розвиток вітчизняної урології, розробку та впровадження наукових досягнень у практику охорони здоров’я. Нині згуртований колектив кафедри представлений як досвідченими викладачами, так і талановитою молоддю, має оптимістичний погляд у майбутнє, сповнений творчих планів і готовий виконувати складні завдання в освітній та науковій галузях.